اخبار سایت

اخذ گواهینامه از شرکت FREUDENBERG

تاریخ : ۳ / ۳ / ۱۳۹۶

بدین وسیله به استحضار می رساند این شرکت، برای اولین بار در خاورمیانه مفتخر به اخذ گواهینامه از کمپانی مرجع FREUDENBERG جهت تولید گریس های دستگاه TBM حفاری مترو گردید.

eimg/Freudenberg Certificate.pdf