اخبار سایت

حضور در نشست علمی کاربرد گریس و گریس کاری گاز استان اصفهان

تاریخ : ۳ / ۷ / ۱۳۹۶

سروران گرامی با حضور گرمتان ما را در نشست علمی  کاربرد گریس و گریس کاری گاز استان اصفهان یاری فرمایید

زمان: 26-25 مهرماه  1396

مکان: شرکت گاز استان اصفهان